Overtuigingen, wat moet je er eigenlijk mee?

Overtuigingen? Ik vind het maar aparte dingen…… Ieder mens zit er boordevol mee en of ze nu reëel, waar of niet waar zijn, doet er niet eens zo toe, want ze kloppen altijd, toch? Nou althans voor de persoon aan wie ze toebehoren.

Wat zijn overtuigingen eigenlijk?

Overtuigingen zijn opvattingen die je hebt over jezelf, over anderen, over het leven en over hoe de wereld in elkaar steekt. Ze ontstaan vaak vanuit de conclusies die jij uit ervaringen en gebeurtenissen trekt. Soms ben je zo overtuigd van wat je beweert dat je je overtuiging (bijna) als een feit gaat behandelen, ze vormen immers jouw waarheid. Vaak hoor je in de formulering iets stelligs terug, merk je dat er weinig ruimte is om er iets tegen in te brengen. Denk bijvoorbeeld aan zinnen die beginnen met ik ben heel goed in….. ik geloof nooit dat…..Ik kan geen…ik ben nu eenmaal…..ik had als kind al….etc etc

Maar wat heb je eigenlijk aan al die overtuigingen?

  • Allereest geven ze je in ieder geval richting en houvast. Iets waar ieder mens uiteindelijk toch behoefte aan heeft.
  • Daarnaast geven ze een betekenis aan het leven om je heen en behoeden ze je even goed voor misstappen als dat ze je uitdagen om nieuwe richtingen in te slaan.
  • Verder zijn ze zeer bepalend voor het gedrag, de vaardigheden en capaciteiten die je je eigen maakt.

En zo kan ik nog een tijdje doorgaan…..

Het belangrijkste is, denk ik, om je te realiseren dat overtuigingen eigenlijk zelden over de realiteit gaan! Ze geven slechts een betekenis/verklaring aan dat wat jij als realiteit aanziet (of is dat nu mijn eigen overtuiging?….Nee toch? ?)
En dat brengt ons dan ook meteen naar het antwoord op de vraag “Wat heb je er eigenlijk aan?”

Hoe kunnen overtuigingen je helpen?

Overtuigingen kunnen een enorme stimulans zijn voor wat je wilt neerzetten in het leven!
Als je je (meer) bewust bent van de overtuigingen die zo’n beetje de hele dag (on)bewust de revue passeren, dan ben je veel beter in staat om keuzes te maken. Welke overtuigingen helpen en stimuleren me, word ik blij van? Welke overtuigingen moeten nodig eens door de wasstraat en/of wordt het tijd om afscheid van te nemen.
Ingewikkeld? Wel nee! Of misschien toch wel (overtuiging?) Hoe dan ook….

Zin om de volgende stap te zetten?

Heb je zin om jouw setje van overtuigingen (weer) eens onder de loep te nemen?
Ik help en denk graag met je mee hoe je bijvoorbeeld die oude, vastgeroeste overtuigingen die je allang niet meer dienen, kunt ombuigen tot gedachten die je echt recht doen! En hoe je je nieuwe overtuigingen eigen kunt maken zodat ze je die energie geven om te gaan voor dat wat je echt belangrijk vindt in het leven.